Mitt Voksende Produkt - Et rammeverk for å definere en MVP

Andreas Sætersdal Hartveit

Lightning talk

Har du noen gang jobbet med en MVP som bare vokser og vokser i omfang? Kanskje oppleves MVP bare som en annen måte å snakke om den endelige løsningen dere skal bygge? Eller kanskje begrepet brukes om hvilken funksjonalitet som skal med i neste release…

Jeg er en stor forkjemper for MVP, men opplever dessverre at begrepet ofte blir misbrukt. Hva er egentlig “minimal”, “viable” og “product” i produktet vi utvikler?

I denne lyntalen ønsker jeg å dele et rammeverk som hjelper teamet med å tydeliggjøre hva den første iterasjonen av et produktet skal inneholde, og hva man skal løse senere.

Den er rettet mot utviklere, designere og andre som jobber i tverrfaglige team .