Feilslutninger man gjør som utvikler

Stian Morsund

Lightning talk

Tror du at alle dine valg og beslutninger er basert på rasjonelle tanker? At du alltid forstår hvorfor du handler som du gjør? Sannheten er at hjernen ofte tar snarveier. Dette gjelder også innenfor utvikling.

I en verden hvor beslutningene våre kan ha stor innvirkning på prosjekter og resultater, er det viktig å innse at man noen ganger handler basert på feil informasjon eller antakelser.

Jeg vil gå gjennom noen feilslutninger som jeg og andre utviklere har gjort og forsøke å forklare hvorfor det skjer. Igjen og igjen.